سرعت(Mbps) زمان ترافیک داخلی (GB) ترافیک بین الملل (GB) مبلغ (ریال) مبلغ با احتساب ارزش افزوده (ریال) درصد تخفیف
۲ ۱ ماهه ۳۰ ۱۵ ۲۵۰٫0۰۰ ۲۷۲٫۵۰۰
۳ ۱ ماهه 50 25 ۳۵۰٫۰۰۰ ۳۸۱٫۵۰۰
۴ ۱ ماهه 60 30 ۴۰۰٫۰۰۰ ۴۳۶٫۰۰۰
۸ ۱ ماهه ۱۰۰ ۵۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۴۵٫۰۰۰
۱۶ ۱ ماهه ۲۰۰ ۱۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۸۷۲٫۰۰۰
۲ ۳ ماهه ۹۰ ۴۵ ۷۵۰٫۰۰۰ ۸۱۷٫۵۰۰
۳ ۳ ماهه 150 75 ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ ۱٫۱۴۴٫۵۰۰
۴ ۳ ماهه 180 90 ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ۱٫۳۰۸٫۰۰۰
۸ ۳ ماهه ۳۰۰ ۱۵۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۳۵٫۰۰۰
۱۶ ۳ ماهه ۶۰۰ ۳۰۰ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۲٫۶۱۶٫۰۰۰
۲ ۶ ماهه ۱۸۰ ۹۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱٫۶۳۵٫۰۰۰
۳ ۶ ماهه 300 150 2٫100٫۰۰۰ ۲٫289٫00۰
۴ ۶ ماهه ۳6۰ 18۰ ۲٫40۰٫۰۰۰ ۲٫616٫0۰۰
۸ ۶ ماهه ۶۰۰ ۳۰۰ 3٫00۰٫۰۰۰ 3٫270٫0۰۰
۱۶ ۶ ماهه ۱۲۰۰ ۶۰۰ ۴٫80۰٫۰۰۰ 5٫232٫0۰۰
۰٫۵ ۱۲ ماهه 12۰ ۱٫500٫۰۰۰ ۱٫635٫0۰۰
۱ ۱۲ ماهه 240 120 ۲٫40۰٫۰۰۰ ۲٫616٫0۰۰
۲ ۱۲ ماهه ۳۶۰ ۱۸۰ 3٫0۰۰٫۰۰۰ 3٫270٫۰۰۰
۳ ۱۲ ماهه 60۰ 300 4٫20۰٫۰۰۰ ۴٫578٫0۰۰
۴ ۱۲ ماهه 72۰ 360 ۴٫80۰٫۰۰۰ 5٫232٫0۰۰
۸ ۱۲ ماهه ۱۲۰۰ ۶۰۰ 6٫0۰۰٫۰۰۰ 6٫540٫۰۰۰
۱۶ ۱۲ ماهه ۲۴۰۰ ۱۲۰۰ 9٫60۰٫۰۰۰ 10٫464٫0۰۰

سرویس با ترافیک مازاد ویژه مشترکین پر مصرف

سرعت(Mbps) زمان افزایش ترافیک داخلی (GB) افزایش ترافیک بین الملل (GB) مبلغ (ریال) مبلغ با احتساب ارزش افزوده (ریال)
4 1 ماهه 200 30+70 55۰٫۰۰۰ 599٫5۰۰
8 1 ماهه 400 50+150 69۰٫۰۰۰ 752٫1۰۰
۱۶ 1 ماهه 800 100+300 1٫10۰٫۰۰۰ 1٫199٫0۰۰
4 3 ماهه 600 90+210 1٫65۰٫۰۰۰ 1٫798٫5۰۰
8 3 ماهه 1200 150+450 2٫070٫۰۰۰ 2٫256٫3۰۰
۱۶ 3 ماهه 2400 300+900 3٫30۰٫۰۰۰ 3٫597٫0۰۰
4 6 ماهه 1200 180+420 3٫30۰٫۰۰۰ 3٫597٫0۰۰
8 6 ماهه 2400 300+900 4٫140٫۰۰۰ 4٫512٫6۰۰
۱۶ 6 ماهه 4800 600+1800 6٫60۰٫۰۰۰ 7٫194٫0۰۰
4 12 ماهه 2400 360+840 6٫60۰٫۰۰۰ 7٫194٫0۰۰
8 12 ماهه 4800 600+1800 8٫280٫۰۰۰ 9٫025٫2۰۰
۱۶ 12 ماهه 9600 1200+3600 13٫20۰٫۰۰۰ 14٫388٫0۰۰

 

ترافیک اضافه (گیگابایت)

ترافیک (گیگابایت) ۵ ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰
قیمت (ریال) ۱۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۴۰۰٫۰۰۰ 1٫0۰۰٫۰۰۰ 2٫0۰۰٫۰۰۰
مبلغ با احتساب ارزش افزوده ۱۰۹٫۰۰۰ ۲۱۸٫۰۰۰ 436٫000 ۱٫090٫۰۰۰ 2٫180٫۰۰۰

۱-  سرویس های جدید مطابق با FUP :کلیه ی تعرفه ها مطابق با مصوبه ی ۲۶۶ و ۲۶۸ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به روز رسانی گردیده است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک دوم بین الملل محاسبه خواهد شد.

۲- کاهش قیمت ترافیک های اضافه :‌ ترافیک های اضافه مطابق با مصوبه جدید کاهش قیمت داشته است  قیمت هر گیگابایت بین الملل ۲۰٫۰۰۰ ریال و در صورت استفاده از ترافیک داخلی این ترافیک ها دو برابر میزان خریداری شده خواهند بود . (در صورت خرید حجم ترافیک بالا از تخفیف ۲۰ تا ۲۵% بهره مند شوید)

۳- سرویس های مدت دار : سرویس های مدت دار یا سرعت بالا با تخفیف قابل دریافت می‌باشند(از ۵ تا ۵۰ درصد تخفیف).

۴- انتقال ترافیک:  ترافیک سرویس برای دوره های بیش از یک ماه به صورت یکجا بر روی آن اعمال خواهد شد.

۵- مصرف منصفانه :‌ پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس‌ به حد قانونی (۱۲۸kbps) مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه از سرعت قبلی و یا با خرید سرویس جدید از سرعت مورد نظر استفاده نمایند.

۶- هزینه های قانونی :‌

  • مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور (۹%) به سرویس ها اضافه شده است.
  • حجم سرویس دوره قابل انتقال به دوره بعد نخواهد بود و فقط ترافیک اضافه خریداری شده به دوره بعد انتقال می یابد.
  • هزینه دایری و تخلیه خطوط (توسط شرکت مخابرات ایران) ۱۲۰٫۰۰۰ ریال و نصب و راه‌اندازی ۱۵۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد(مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات).


مشاهده وب سایت های ایران

dldl

وب سایت نهادهای دولتی که ترافیک آنها داخلی محسوب میشود

dl1