شرکت فراتلکام در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به مجتمع های مسکونی و اداری بصورت منسجم و یکپارچه اقدام به ارایه خدمات زیر نموده است :

– نصب دکل در ارتفاع های مختلف متناسب با نیاز مجتمع
– نصب انواع رادیو و آنتن مورد نیاز
– دریافت اینترنت از نزدیک ترین دکل در محدوده وسیع تحت پوشش
– ارئه راهکار مناسب جهت ایجاد شبکه سیمی و وایرلس با توجه به نیاز مجتمع
– نصب و اجرای توپولوژی شبکه برای کل یا بخشی از مجتمع
– ارائه کلاس های مختلف اینترنت بر روی شبکه ایجاد شده
– و …