به طور کلی دوربین مداربسته ای که تصویر را از طریق سیگنال ویدئویی منتقل کند اصطلاحا آنالوگ می نامیم. سیستم مداربسته انالوگ را میتوان نسل قدیمی تر دوربین های مداربسته معرفی کرد.