آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، کوچه 8، پلاک 26، واحد 2

تلفن: 02142237000

آدرس دفتر پشتیبانی: سیرجان، خ سعدی نرسیده به چهارراه خواجو.

تلفن: 03442200104

آدرس دفتر کرمان: خیابان هزارویکشب، نبش کوچه 17، ساختمان گلدلند، طبقه سوم، واحد11.

تلفن: 03432483461

فکس: 02145812375

رایانامه: info@faratelecom.ir

وب سایت: www.faratelecom.ir