شعبه 34204 (شانل): سیرجان، بلوار دکتر صادقی، ابتدای کوچه شماره 1 

تلفن: 03442207966 _ 03442230463

شعبه 34203 (آفتاب): سیرجان، حد فاصل چهارراه موحدی و تختی

تلفن: 03442281323

شعبه زرند: زرند، خیابان چمران، پاساژ عباس زاده، طبقه همکف