شعبه 34204 : سیرجان، بلوار دکتر صادقی، ابتدای کوچه شماره 1، آقای رحیم میرشاهی

شماره تماس: 03442207966 _ 03442230463

شعبه 34203 : سیرجان، حد فاصل چهارراه موحدی و تختی

شماره تماس: 03442281323

شعبه 34101 : کرمان، خیابان هزارویکشب، کوچه 17، درب سوم، سمت چپ، آقای محمد برومند

شماره تماس: 09133885996