مشترکین گرامی فراتلکام،IP آدرس  پیام رسان های داخلی به صورت زیر اطلاع رسانی می گردد.

No پیام رسان IP
۱ آی گپ ۱۸۵٫۲۳۸٫۹۲٫۰/۲۲
۱۸۵٫۸۱٫۴۰٫۰/۲۲
۲ بیسفون ۸۵٫۱۹۸٫۵۰٫۰/۲۴
۸۵٫۱۹۸٫۵۵٫۰/۲۴
۸۵٫۱۹۸٫۶۰٫۰/۲۴
۷۸٫۱۱۰٫۱۲۰٫۰/۲۴
۷۸٫۱۱۰٫۱۲۵٫۰/۲۴
۱۸۸٫۱۲۱٫۱۵۰٫۰/۲۴
۱۸۸٫۱۲۱٫۱۵۵٫۰/۲۴
۱۸۸٫۱۲۱٫۱۵۷٫۰/۲۴
۳ گپ ۷۷٫۲۳۸٫۱۲۰٫۲۵۵to77.238.120.226
۴ سروش ۹۱٫۲۵۵٫۵۳٫۰/۲۴
۶۲٫۲۲۰٫۱۰۶٫۰/۲۴
۱۸۵٫۶۰٫۱۳۶٫۰/۲۲
۵ بله ۳۷٫۲۲۸٫۱۳۷٫۲۰۸/۲۸
۱۸۵٫۱۳٫۲۳۱٫۶۴/۲۸
۶ لنزو ۱۸۵٫۱۴۷٫۱۷۶٫۳۱